Toegankelijkheidsverklaring

Stad Antwerpen streeft ernaar om zijn digitale toepassingen zo toegankelijk mogelijk te maken. Dit doen we in overeenstemming met het Vlaams Bestuursdecreet.

Iedereen moet de informatie op www.deklap.be eenvoudig kunnen gebruiken en bekijken, dus ook slechtzienden, blinden, doven en personen met een andere beperking. Deze toegankelijkheidsverklaring geeft aan in welke mate deze website voldoet aan de Web Content Accessibility Guidelines versie 2.1 niveau AA of kortweg WCAG 2.1 niveau AA. 

Deze toepassing voldoet gedeeltelijk aan de richtlijnen. Onderaan sommen we de resterende werkpunten op inclusief een plan van aanpak, planning en alternatieven indien beschikbaar. 

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 21 september 2020. 
De toegankelijkheid van www.ccdeurne.be werd laatst gecontroleerd via een quickscan, uitgevoerd door de beheerder van de website. 
De toegankelijkheidsverklaring is voor het laatst herzien op 21 september 2020.

Feedback en contactgegevens

Hebt u opmerkingen of ervaart u toegankelijkheidsproblemen die nog niet zijn aangepakt en niet vermeld zijn als werkpunt? Laat het ons dan weten. Stuur een e-mail naar info@antwerpen.be of bel naar +32 3 22 11 333. We streven ernaar om u een antwoord te bezorgen binnen de 7 werkdagen.

Ombudsvrouw

Bent u niet of onvoldoende geholpen? De ombudsvrouw behandelt uw melding als u uitgepraat bent met de stad, dus als u eerst uw probleem hebt voorgelegd aan de stad zelf. Zij behandelt uw melding onafhankelijk en bemiddelt waar mogelijk.

Stuur een e-mail naar ombudsvrouw@antwerpen.be, bel naar +32 800 94 843 (gratis nummer) of ga langs op haar kantoor aan het De Coninckplein 25, vlakbij de bibliotheek Permeke. De ingang ligt in de Muizenstraat en de openingsuren vindt u op: www.antwerpen.be/ombudsvrouw.

Openstaande werkpunten

Om helemaal te voldoen aan de WCAG, moeten we nog enkele inspanningen leveren. Die sommen we hieronder op.

Richtlijn 1.1 Tekstalternatieven

Lever tekstalternatieven voor alle niet-tekstuele content, zodat die veranderd kan worden in andere vormen die mensen nodig hebben, zoals grote letters, braille, spraak, symbolen of eenvoudiger taal.

Richtlijn 1.2 Op tijd gebaseerde media

Lever alternatieven voor op tijd gebaseerde media.

Richtlijn 1.3 Aanpasbaar

Creëer content die op verschillende manieren gepresenteerd kan worden (bijvoorbeeld eenvoudiger lay-out) zonder verlies van informatie of structuur.

Richtlijn 1.4 Onderscheidbaar

Maak het voor gebruikers gemakkelijker om content te horen en te zien, waaronder scheiding van voorgrond en achtergrond.

Richtlijn 2.1 Toetsenbordtoegankelijk

Maak alle functionaliteit beschikbaar vanaf een toetsenbord

Richtlijn 2.2 Genoeg tijd

Geef gebruikers genoeg tijd om content te lezen en te gebruiken.

Richtlijn 2.3 Toevallen

Ontwerp content niet op een manier waarvan bekend is dat die toevallen veroorzaakt

Richtlijn 2.4 Navigeerbaar

Lever manieren om gebruikers te helpen navigeren, content te vinden en te bepalen waar ze zijn.

Richtlijn 3.1 Leesbaar

Maak tekstcontent leesbaar en begrijpelijk.

Richtlijn 3.2 Voorspelbaar

Maak het uiterlijk en de bediening van webpagina's voorspelbaar.

Richtlijn 3.3 Assistentie bij invoer

Help gebruikers om fouten te vermijden en ze te verbeteren.

Richtlijn 4.1 Compatibel

Maximaliseer compatibiliteit met huidige en toekomstige user agents, met inbegrip van hulptechnologieën

Automatisch vastgestelde werkpunten

  • Tekst- en achtergrondkleur moeten voldoende contrastreren

 (vastgesteld op 148 pagina's)

 (vastgesteld op 148 pagina's)

 (vastgesteld op 148 pagina's)

 (vastgesteld op 148 pagina's)

 (vastgesteld op 148 pagina's)

 (vastgesteld op 116 pagina's)

 (vastgesteld op 148 pagina's)

 (vastgesteld op 148 pagina's)

 (vastgesteld op 148 pagina's)

 (vastgesteld op 148 pagina's)

 (vastgesteld op 148 pagina's)

 (vastgesteld op 54 pagina's)

 (vastgesteld op 56 pagina's)

 (vastgesteld op 121 pagina's)

 (vastgesteld op 1 pagina)

cultuurcentrum Deurne | CC Deurne | Over cc Deurne - Nieuwsbrief

Gevolg

Deze informatie is niet leesbaar of raadpleegbaar voor sommige bezoekers. 

Plan Van aanpak

Onze webredactie is op de hoogte van het probleem Zij streeft ernaar om het op te lossen in het eerste kwartaal van 2021. Dan krijgen we namelijk een nieuwe website. 

Toegankelijkheid PDF- documenten

Er staan PDF’s op onze website die niet volledig toegankelijk zijn. Ondervind je een probleem bij het lezen of invullen van een document, neem dan contact op met ons op ccdeurne@antwerpen.be. Wij engageren ons dan om een toegankelijke versie te bezorgen binnen de 7 werkdagen.


Bijkomende maatregelen om de toegankelijkheid te bevorderen

De volgende maatregelen werden genomen om naleving van richtlijnen te bevorderen:

  • Toegankelijkheid is opgenomen in onze communicatiestrategie.
  • Toegankelijkheid is opgenomen in de waarden van onze organisatie.
  • Toegankelijkheid is opgenomen in ons interne beleid.
  • Toegankelijkheid is een essentieel onderdeel van onze duurzaamheidsstrategie en een vast onderdeel van ons aankoopbeleid.
  • Onze medewerkers worden ondersteund en aangespoord om hun kennis over toegankelijkheid up-to-date te houden en te vergroten.