Twee broers op de scène, beiden performers van beroep, de ene acteur, de andere muzikant. Een gedeeld verleden en een verhaal dat hen bindt: dat van hun oudere broer. Hij werd al jaren doodgewaand – er was een afscheidsbrief – tot plots, in een kunsttijdschrift, een artikel van zijn hand opduikt onder de titel De wereld redden.

De wereld redden vertelt over een crisisweek in het leven van een jonge vader die geprangd zit tussen zijn verantwoordelijkheid en het verlangen naar ontsnapping. Oorzaak en gevolg van de crisis zijn op den duur nauwelijks nog van elkaar te onderscheiden, zeker wanneer er dingen gebeuren die fysiek onmogelijk zijn. De paradox van het leven: lichaam of geest? Te weinig slaap of teveel cafeïne? Realiteit of fictie? … Een filmische vertelling over gradaties van zelfmoord, over de gekmakende logica van MC Escher, en over leven in Brussel met uitzicht op de werkelijkheid.

Tekst en spel: Pieter Genard (LAZARUS),
Muziek: Johannes Genard (School is Cool)
Tekstadvies: Jan Devos, Stijn Devillé & Els Theunis

een productie van ARSENAAL/LAZARUS


Praktisch

afbeelding a-kaart
genre
prijzen
  • kassa: 14 euro
  • vvk: 12 euro
  • Kansentarief