Johan Braeckman

Kritisch denken: valkuilen en mogelijkheden

Hoewel de menselijke soort onbetwistbaar intelligent is, valt evenmin te ontkennen dat we kwetsbaar zijn voor irrationalisme. Ook in de 21e eeuw, ondanks de aantoonbare betrouwbaarheid van de wetenschappelijke methodes, blijven talloos veel mensen geloof hechten aan pseudowetenschap, bijgeloof, complottheorieën en dergelijke meer. We onderzoeken wat hiervan de oorzaken zijn en leggen de klemtoon op de mentale valkuilen waarin we terechtkomen door de normale werking van onze psychologische vermogens. Dit alles wordt uitvoerig geïllustreerd met heldere en herkenbare voorbeelden.


Bio: Johan Braeckman (°1965) studeerde wijsbegeerte aan de Universiteit Gent, Menselijke Ecologie aan de Vrije Universiteit van Brussel en Environmental History aan de University of California, Santa Barbara. Hij schreef een doctoraat over de evolutietheorie van Darwin en publiceerde meerdere boeken, wetenschappelijke artikels en hoorcolleges.


Praktisch

afbeelding a-kaart
prijzen
  • vvk: 10 euro
  • kassa: 12 euro
  • Kansentarief