Met dit project wil vereniging Ihsane vrouwen in armoede bijstand verlenen. Dit kan gaan van het aanbieden van morele steun tot tolken en begeleiden op administratief vlak, waarbij toeleiding naar de juiste instanties een belangrijk onderdeel is. Laagdrempelige activiteiten die gericht zijn om de vrouwen te versterken, zijn onder andere kookworkshops, vormingen (o.a. via de Federatie Marokkaanse Verenigingen), ontspannende activiteiten, infomomenten bij verschillende instanties bijwonen,... We zetten vormingen op voor vrouwen met het oog ze te versterken en hun zelfredzaamheid in de samenleving te bevorderen.

Alle informatie bij  Amina Messaoudi, vereniging-ihsane@hotmail.com of 0494 06 27 70