Huiswerkbegeleiding

elke woensdag namiddag

Op woensdag namiddag organiseert WISSAL huiswerkbegeleiding voor kinderen van de lagere school en eerste graad middelbaar in cinema Rix.

Heb je graag hulp bij het huiswerk maken dan kan je terecht op woensdag in de huiswerkbegeleiding van vereniging Wissal. Met infosessies voor ouders en coaching voor jongens en meisjes of examentraining op alle niveau’s krijg je heel wat extra ondersteuning tijdens het schooljaar.

- 12u30 tot 13u30 1ste en 2de leerjaar
- 13u30 tot 14u30 3de en 4de leerjaar
- 14u30 tot 15u30 5de en 6de leerjaar en eerste graad middelbaar

HUISREGLEMENT HUISWERKBEGELEIDING VERENIGING WISSAL

De kinderen kunnen pas na een inschrijving en een voorafbetaling deelnemen aan huiswerkbegeleiding!

Rol van de ouders
- zorgen ervoor dat het kind op tijd komt en regelmatig aanwezig is, bij onregelmatige aanwezigheid wordt het kind geschorst, om de kans te geven aan andere kinderen die ook behoefte hebben aan huiswerkbegeleiding
- zorgen dat het kind elke keer schoolmateriaal (agenda, huiswerk, boeken, schriften, …) bij heeft
- bij afwezigheid wegens ziekte verwittigen de ouders op tijd (0486/66.42.77 of 0478/79.01.62)
- dagelijks de agenda nakijken, ook op dagen dat er geen huiswerkbegeleiding is
- ingaan op de uitnodigingen van de organisator Wissal voor individuele gesprekken
- de begeleiders van Wissal op de hoogte brengen van belangrijke schoolse zaken die de ouders hebben opgemerkt
- laten de begeleiders het schoolrapport inzien om de kinderen de nodige ondersteuning aan te bieden.

Rol van de vereniging Wissal
- zorgen dat er wekelijks huiswerkbegeleiding georganiseerd wordt, uitgezonderd tijdens de schoolvakanties
- zorgen voor kwaliteitsvolle begeleiders met ervaring.
- zorgen voor afstemming met de school of klastitularis van het kind indien toegelaten door de ouders in functie van goede afstemming en uitwisseling van informatie

Praktisch

genre

Extra

Imane 0486/66.42.77
alwissal@hotmail.be

3 euro, 1,50 euro Kansentarief