Huiswerkbegeleiding

elke woensdag namiddag

HUISREGLEMENT
HUISWERKBEGELEIDING
VERENIGING WISSAL

Huiswerkbegeleiding zal elke woensdagnamiddag vanaf 24 januari 2018 doorgaan,
in het CC Rix Deurne te Gryspeerstraat 86, 2100 Deurne voor leerlingen van het lager onderwijs.
We hebben de leerlingen in 3 groepen verdeeld:
- Groep 1: van 13h tot 14h voor leerlingen van het 1ste en 2de leerjaar
- Groep 2: van 14h tot 15h voor leerlingen van het 3de en 4de leerjaar
- Groep 3: van 15h tot 16h voor leerlingen van het 5de en 6de leerjaar
De kinderen kunnen pas na een inschrijving en een voorafbetaling deelnemen aan huiswerkbegeleiding!
Rol van de ouders
- zorgen ervoor dat het kind op tijd komt en regelmatig aanwezig is, bij onregelmatige aanwezigheid wordt het kind geschorst, om de kans te geven aan andere kinderen die ook behoefte hebben aan huiswerkbegeleiding
- zorgen dat het kind elke keer schoolmateriaal (agenda, huiswerk, boeken, schriften, …) bij heeft
- bij afwezigheid wegens ziekte verwittigen de ouders op tijd (0486/66.42.77 of 0478/79.01.62)
- dagelijks de agenda nakijken, ook op dagen dat er geen huiswerkbegeleiding is
- ingaan op de uitnodigingen van de organisator Wissal voor individuele gesprekken
- de begeleiders van Wissal op de hoogte brengen van belangrijke schoolse zaken die de ouders hebben opgemerkt
- laten de begeleiders het schoolrapport inzien om de kinderen de nodige ondersteuning aan te bieden.

Rol van de vereniging Wissal
- zorgen dat er wekelijks huiswerkbegeleiding georganiseerd wordt, uitgezonderd tijdens de schoolvakanties
- zorgen voor kwaliteitsvolle begeleiders met ervaring.
- zorgen voor afstemming met de school of klastitularis van het kind indien toegelaten door de ouders in functie van goede afstemming en uitwisseling van informatie

Imane 0486/66.42.77
Zakia 0478/890162
alwissal@hotmail.be